KARABÜK ORMAN İŞLETMESİ SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK HİZMETİ ALIMI HK
KARABÜK ORMAN İŞLETMESİ SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK HİZMETİ ALIMI HK
 
Karabük Orman İşletmesi tarafından Baromuza gönderilen sözleşmeli Avukatlık Hizmeti alımına ilişkin yazı ve şartname başvuru yapacak meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.
 
 
DİKKAT: Şartnamede istenilen belgeler içinde Yönetim Kurulu Kararı
gerektiren bir belge olmasından ötürü başvuru yapacak meslektaşlarımızın
buna dikkat ederek hazırlanacak evraklar için Baroya zamanında
başvuru yapmaları rica olunur.